066 9156100

cfcd@cfcd.ie

Tobar Dhuibhne

Tobar Dhuibhne

Gaelainn Labhartha,Pobal Nasctha

Tá cúrsaí pleanála teanga go mór sa treis le blianta anuas.

Tugann Acht na Gaeltachta 2012 feidhm don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ina ndeirtear go ‘dtosófar próiseas pleanála teanga agus déanfar plean teanga a ullmhú ag leibhéal pobail do gach ceantar Gaeltachta faoin Acht nua.’

Faoin Acht, déanfar an Ghaeltacht, mar atá sí faoi láthair, a athainmniú mar Limistéir Phleanála Teanga Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna limistéir éagsúla.

Go to website

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Our Companies

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Oidhreacht Chorca Dhuibhne through its various activities, publications and projects, including a regional museum, helps celebrate, promote and maintain the very rich linguistic, archaeological and cultural heritage of Corca Dhuibhne.

Learn more
Tobar Dhuibhne

Tobar Dhuibhne

Only when a language is being passed on in the home is there some chance of long-term survival. Otherwise, other efforts to prop up the language elsewhere, e.g. in schools or church, may end up being largely symbolic or ceremonial.

Learn more
Coláistí Chorca Dhuibhne

Coláistí Chorca Dhuibne

Coláistí Chorca Dhuibne is an Irish College in the Dingle Gaeltacht providing Irish Courses for the 12-18 age group. Courses are held in Ceann Trá, An Fheothanach, Lios Póil, An Mhuiríoch and Baile an Fheirtéaraigh

Learn more
Músaem Chorca Dhuibhne

Músaem Chorca Dhuibhne

Músaem Chorca Dhuibhne collects, and safeguards a variety of objects and data relating to the rich natural and cultural heritage of the Dingle Peninsula, and endeavours to educate, entertain and enlighten all visitors.

Learn more
Sout West Gno Skillnet

South West Gnó Skillnet

South West Gnó Skillnet is a unique training and learning network that improves the overall competitiveness of its member companies in the South West and the Gaeltachtaí.

Learn more