CÚRSAÍ GAEILGE & OIDHREACHTA DO DHAOINE FÁSTA 2010 / Irish Language Courses for Adults

 
Tús Maith


Baile an Fheirtéaraigh,
Trá Lí
Co. Chiarraí

Fón: +353 (0)66 915 6100
Facs: +353 (0)66 915 6348
Ríomhphost: eolas@cfcd.ie

Oidhreacht Chorca Dhuibhne based in Ballyferriter, Co. Kerry offers a wide range of intensive Irish Language Courses for Adults suitable for all levels, from Beginners to Advanced learners. 

Cuireann Oidhreacht Chorca Dhuibhne Cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta ar fáil i mBaile an Fheirtéaraigh Thiar.  Tá na cúrsaí seo oiriúnach do Thosnaitheoirí go dtí an duine a bhfuil leibhéal maith bainte amach aige/aici.

 

Clár na gCúrsaí 2010 / Course Programme 2010

 

1.Ceardlann Aistriúcháin: 18ú - 20ú Márta 2010
Translation Workshop: 18th – 20th March.
Costas/Cost: €150

Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€80) - 26ú Feabhra
Final date of application, with deposit (€80) by 26th February.

Pléifear cleachtaí aistriúcháin, ceisteanna gramadaí agus cúrsaí eile a bhaineann le haistriúcháin téacsanna chomh maith le háiseanna don aistritheoir. Ní mór do rannpháirtithe bheith líofa go maith sa Ghaeilge.

Participants, who need to be fluent in Irish will translate sample material, discuss matters arising and resources/tools available to the translator.

N.B. Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe, mar chuid den iarratas.

Go Barr   

2. Gaeilge & Siúlóidí Oidhreachta 30ú Aibreán – 3ú Bealtaine
Irish Language & Guided Heritage Walks 30th April – 3rd May 2010.

Costas/Cost: €170

Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€80) – 26ú Feabhra
Final date of application, with deposit (€80) by 26th February

Cúrsa 4 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge chomh maith le siúlóidí oidhreachta, le treoraí, ar chnoc nó dhó de Shliabh Mis

Irish Language Classes combined with guided heritage walks in the hills of West Kerry

Go Barr   

3. Gaeilge do Ghlantosnaitheoirí 19ú - 24ú Iúil
Irish for Beginners 19th – 24th July 2010.
Costas/Cost: €240

Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€110) – 31ú Bealtaine
Final date of application, with deposit (€110) by 31th May

Cúrsa é seo do dhaoine ná fuil aon Ghaeilge acu.

This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before. The emphasis is on giving participants basic communication skills. This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland.

Go Barr   

4.Cúrsaí do Dhaoine ar Bheagán / Mheánchaighdeán Gaeilge 19ú - 24ú Iúil
Irish for Post Beginners / Intermediate 19th – 24th July 2010.
Costas/Cost: €240

Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€110) – 31ú Bealtaine
Final date of application, with deposit (€110) by 31th May

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil
Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith. Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith.

This course is for learners who have completed one or more intensive courses for beginners or who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills are limited.

Go Barr   

5. Cúrsa Comhrá Gaeilge (Ardleibhéal & Meánleibhéal ) 16ú – 21ú Lúnasa
Irish Conversation Course (Advanced & Intermediate Levels) 16th – 21st August 2010.
Costas/Cost: €240


Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€110) – 30ú Iúil
Final date of application, with deposit (€110) by 30th July

Cúrsaí Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuilleibhéal maith líofachta bainte amach acu. Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu agus a gcuid líofachta a fheabhsú.

This course is for those whose understanding of Irish is good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Go Barr   

6. Cruinnscríobh na Gaeilge 16ú - 21ú Lúnasa
Writing skills /Grammar course 16th – 21st August 2010.
Costas/Cost: €240

Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€110) – 2ú Iúil
Final date of application, with deposit (€110) by 2nd July

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar labhairt na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar cheartscríobh na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do fhoghlaim na teanga. Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu. Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

N.B. Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe, mar chuid den iarratas.

Go Barr   

7. Líofacht sa Ghaeilge, idir Labhairt is Scríobh 16ú - 21ú Lúnasa
Improve your Written & Oral fluency in Irish 16th – 21st August 2010.
Costas/Cost: €240

Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€110) – 30ú Iúil
Final date of application, with deposit (€110) by 30th July

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar bunscileanna labhartha is scríofa sa Ghaeilge a fheabhsú. Bheadh an cúrsa seo an-oiriúnach do mhúinteoirí óga, do dhaoine a dteastaíonn uathu tuiscint níos fearr a bheith acu ar an ngramadach nó a bhfuil fonn orthu a gcuid Gaeilge a bheith níos líofa agus iad i mbun teagaisc.

This course is aimed at persons/teachers who wish to improve their knowledge of grammar and improve their oral and written skills in the Irish language.

N.B. Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe, mar chuid den iarratas.

Go Barr   

8. Gaeilge, Siúlóidí & Blaiseadh Bia 1ú - 3ú Deireadh Fómhair 2010
Irish Language, Walking & Food Tasting 1st – 3rd October.
Costas/Cost: €130

Dáta deiridh le haghaidh iarratais, le héarlais (€30) 14ú Meán Fómhair
Final date of application, with deposit (€30) by 14th September.

Go Barr   

9. Cúrsaí Gaeilge do Bhunmhúinteoirí a oileadh lasmuigh den stat
Irish Courses for Primary Teachers who trained outside of Ireland

N.B. Léigh na sonraí seo a leanas go cúramach, led thoil.
Please read the following details very carefully.

Díreofar ins na cúrsaí seo ar scileanna teanga/cumarsáide na Gaeilge a fhorbairt chomh maith le gnéithe den Scrúdú i gCáilíocht na Gaeilge, idir scríobh, chaint, chluastuiscint, phrós is fhilíocht a chur i láthair.

This course is designed to improve oral/communication skills in Irish and introduces participants to aspects of the written, oral, aural and practical sections of the SCG examination of the Department of Education for Primary Teachers who trained outside of Ireland. In the interest of all candidates it is important that we get full details of qualifications in Irish and details of the part(s) of the examination sat and successfully completed before attending the course . Please forward details of exam results to the office as soon as possible after they have been issued to you. (See Application Form)

(N.B. This course is suitable only for candidates who have a sufficient command of the Irish Language).

Go Barr

   

Cúrsa 9A (Bunmhúinteoirí a oileadh lasmuigh den stát) 29ú Márta – 2ú Aibreán 2010.
Costas/Cost: €240

Éarlais €110 roimh 12ú Feabhra
Deposit (€110) by 12th February

Go Barr

 

Cúrsa 9B (Bunmhúinteoirí a oileadh lasmuigh den stát)
5ú – 16ú Iúil 2010 /
5th – 16th July.
Costas/Cost: €445

Éarlais €110 roimh 29ú Bealtaine
Deposit (€110) by 29th May

Go Barr

Iarrataisí / Applications

Is féidir Foirm Iarratais a íoslódáil anseo / Download Application Form

Foirm Iarratais

Seol Foirmeacha Iarratais go dtí / Return completed Application Forms to:
Cúrsaí Gaeilge agus Oidhreachta
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Baile an Fheirtéaraigh
Trá Lí
Co. Chiarraí.

 

Go Barr   

EOLAS ÚSÁIDEACH

  • Ionad an Chúrsa / Course Location

Reáchtáltar na cúrsaí seo i mBaile an Fheirtéaraigh in Iarthar Chiarraí. / Courses are held in Ballyferriter in the spectacular Dingle Peninsula of West Kerry.

Tá mapa anseo / map here

  • Socruithe Taistil / Travel Arrangements

Some international flights serve Kerry Airport in Farranfore (+353 0 66-716 4644).  Train services to Tralee link up with bus services to An Daingean (Dingle).  There is no public transport from An Daingean to Baile an Fheirtéaraigh on Sundays. 

N. B. Má tá síob uait ón nDaingean go Baile an Fheirtéaraigh cuir an méid sin in iúl do fhoireann na hoifige roimhré.  If you need transport from An Daingean to Ballyferriter please make contact with the office before you travel.

  • Cúrsaí Oiliúna Teanga do Eagraisí/Ghrúpaí ar leith / 3/4/5 day Language Training Courses for Organisations/Groups may be arranged on request.

 Do gach éinne a bheidh rannpháirteach ins na cúrsaí / For all participants:

  • Is fiú bróga siúil láidre a thabhairt agus tú ag teacht go Corca Dhuibhne chomh maith le héadach báistí dos na turasanna is na himeachtaí fén aer (An Blascaod Mór nó Cnoc Bréanainn nó Láithreacha Seandálaíochta) / Please bring strong walking shoes or boots, rain gear and appropriate clothing for outdoor activities.
  • B’fhéidir go mbeidh costaisí breise eile le linn na gcúrsaí do imeachtaí ar leith más ann iad. / Occasionally extra costs may be charged for optional special events coinciding with the course e.g Blasket Island ferry.
  • Dein litir nó éarlais a sheoladh chuig an tigh lóistín roimhré chun do sheomra a chur in áirithint. / It is important to reserve accommodation as early as possible with a letter of deposit.
  • An dara cuid den dtáille le díol coicís roimh thús an chúrsa. / Balance of course fee to be paid two weeks before commencement of course.
  • Níl áis ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne fé láthair a chuirfidh ar do chumas díol as an gcúrsa le Cárta Creidmheasa ar an idirlíon.  Seol foirm iarratais móide seic nó ordú poist nó dréacht bainc sa phost, led thoil. Oidhreacht Chorca Dhuibhne does not have an online payment facility.  Please send the course fee, cheque, money order or bank draft by regular post.

 

 

Go Barr   

 

    Teagmháil     Logáil Isteach     © Oidhreacht Chorca Dhuibhne 2023