066 9156100

cfcd@cfcd.ie

Coláistí Chorca Dhuibhne
Coláistí Chorca Dhuibhne

Coláistí Chorca Dhuibne

Cúrsaí Samhraidh Gaeilge

Tá Coláistí Chorca Dhuibhne Teo ar an bhfód i mBaile an Fheirtéaraigh, Ciarraí Thiar, le beagnach daichead bliain.

Is fochuideachta de chuid Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Comharchumann Forbartha Chiarraí Thiar a bunaíodh i 1966 é.

Is comhlacht cobhsaí airgeadais é Coláistí Chorca Dhuibhne atá bainistithe go maith agus a ghineann gníomhaíocht eacnamaíoch trí Chúrsaí Gaeilge a chur chun cinn.

Leanann Coláistí Chorca Dhuibhne ag feidhmiú go brabúsach go dtí an lá inniu ar na Cúrsaí Gaeilge do dhaltaí san aoisghrúpa 10 – 18 mbliana d’aois agus freisin do Mhúinteoirí faoi Oiliúint agus d’Iarchéimithe faoi Oiliúint.

Ó thaobh a ranníocaíochta leanúnaí don mórphobal, gineann Coláistí Chorca Dhuibhne ioncam os cionn 2m in aghaidh na bliana don gceantar agus nuair a chuirtear an t-iolraitheoir cuí i bhfeidhm ar an ioncam díreach, is féidir a rá gur fiú 4.5m an t-ioncam seo sa réigiún in aghaidh na bliana don gceantar.

Aithnítear go forleathan rath na gColáistí Gaeilge agus leathnófar an ghné seo trí fhorbairt bhreise a dhéanamh.

Téigh go dtí an suíomh Gréasáin

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Ár gCuideachtaí

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Cuidíonn Oidhreacht Chorca Dhuibhne trína ghníomhaíochtaí, a fhoilseacháin agus a thionscadail éagsúla, lena n-áirítear músaem réigiúnach, oidhreacht shaibhir teanga, seandálaíochta agus chultúrtha Chorca Dhuibhne a cheiliúradh, a chur chun cinn agus a chothabháil.

Tuilleadh
Tobar Dhuibhne

Tobar Dhuibhne

Is nuair a bhíonn teanga á tabhairt ar aghaidh sa bhaile amháin a bhfuil seans éigin ann go mairfidh sí go fadtéarmach. Seachas sin, d’fhéadfadh iarrachtaí eile chun an teanga a chothú in áit eile, m.sh. i scoileanna nó eaglais, a bheith siombalach nó searmanais den chuid is mó.

Tuilleadh
Coláistí Chorca Dhuibhne

Coláistí Chorca Dhuibne

Is Coláiste Gaeilge i nGaeltacht an Daingin é Coláistí Chorca Dhuibne a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil don aoisghrúpa 12-18. Tá cúrsaí ar siúl i gCeann Trá, An Fheothanach, Lios Póil, An Mhuiríoch agus Baile an Fheirtéaraigh

Tuilleadh
Músaem Chorca Dhuibhne

Músaem Chorca Dhuibhne

Bailíonn agus cosnaíonn Músaem Chorca Dhuibhne réimse ábhar agus sonraí a bhaineann le hoidhreacht shaibhir nádúrtha agus chultúrtha Leithinis an Daingin, agus déanann sé a dhícheall oideachas, siamsaíocht agus léargas a thabhairt do gach cuairteoir.

Tuilleadh
Sout West Gno Skillnet

South West Gnó Skillnet

Is gréasán oiliúna agus foghlama uathúil é South West Gnó Skillnet a fheabhsaíonn iomaíochas iomlán a bhallchomhlachtaí san Iardheisceart agus sna Gaeltachtaí.

Tuilleadh