066 9156100

cfcd@cfcd.ie

CFCD: Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Cúlra

Bunaíodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. sa bhliain 1967 chun saol sóisialta, eacnamaíoch agus cultúrtha phobal Chorca Dhuibhne a fhorbairt. ‘Sí leithinis Chorca Dhuibhne, ina bhfuil an pobal Gaeltachta is mó i gCúige Mumhan, an leithinis is sia ó thuaidh i gContae Chiarraí. Ó 1967 i leith bhí ról lárnach ag an gComharchumann i ngeilleagar na leithinse, ag feidhmiú thar ceann a gcuid scairshealbhóirí agus ag gníomhú ar son phobal Chorca Dhuibhne

Ó am a bhunaithe, bhí an Comharchumann ag iarraidh tógáil a dhéanamh ar na hacmhainní nadúrtha sa cheantar agus an oiread deiseanna ioncaim agus fostaíochta ab fhéidir a thapú. Siar sna seascaidí, bhí béim ar leith ar thionscail na talmhaíochta agus na hiascaireachta agus bhí sé mar pholasaí díriú isteach ar riachtanais na n-iarrthóirí áitiúla. Ach tá scóip na heagraíochta leathnaithe amach ós na seachtóidí is na hochtóidí. Sa lá atá inniú ann, tá an earnáil oideachais agus oiliúna mar phríomh-mhargadh ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.

Léiriú é seo ar an athrú bunúsach atá tagtha ar gheilleagar na leithinse agus, go deimhin, ar an athrú atá tagtha ar fhormhór na Gaeltachta ar fuaid chósta an iarthair. Léiríonn sé chomh maith, go raibh an Comharchumann in ann na hathruithe seo a láimhseáil go héifeachtach agus straitéis an Chomharchumainn a chur in iúl do na deiseanna agus na riachtanais forbartha de réir mar a bhí athrú ag teacht ar an saol sóisialta agus eacnamaíoch. Tá príomhoifig Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne lonnaithe in Áras Bhréanainn i mBaile an Fheirtéaraigh. Faoi chúig chinn de fhochomhlachtaí a deintear imeachtaí ar fad an Chomharchumainn a reachtáil: Coláistí Chorca Dhuibhne, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Tobar Dhuibhne, Scéim SOLAS, agus Skillnet Teo.

Ár scéal

Amlíne CFCD

Tús

Bunaíodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Bunaíodh Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne i 1967 chun cur le saol sóisialta, eacnamaíoch agus cultúrtha an phobail.

1967

1969

Cuireann Coláistí Chorca Dhuibhne tús le Cúrsaí Gaeilge

Cuireadh tús le cúrsaí Gaeilge do na Coláistí Gaeilge do dhaltaí Bunscoile agus Dara Leibhéal

Bunaíodh Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Bunaíodh Oidhreacht Chorca Dhuibhne chun réimse leathan imeachtaí cultúrtha agus cúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta a eagrú.

1980

????

Osclaíodh Músaem Chorca Dhuibhne

Osclaítear Músaem Chorca Dhuibhne sa seanteach scoile, a tógadh sa bhliain 1875.

CFCD aistriú chuig oifigí nua

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne bogadh go oifigí nua saintógtha siar ó Bhaile an Fheirtéaraigh

2012

2024

Athbhrandáil déanta ar Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Athbhrandáil déanta ar CFCD agus suíomh Gréasáin nua cruthaithe

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Ár gCuideachtaí

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Oidhreacht Chorca Dhuibhne

Cuidíonn Oidhreacht Chorca Dhuibhne trína ghníomhaíochtaí, a fhoilseacháin agus a thionscadail éagsúla, lena n-áirítear músaem réigiúnach, oidhreacht shaibhir teanga, seandálaíochta agus chultúrtha Chorca Dhuibhne a cheiliúradh, a chur chun cinn agus a chothabháil.

Tuilleadh
Tobar Dhuibhne

Tobar Dhuibhne

Is nuair a bhíonn teanga á tabhairt ar aghaidh sa bhaile amháin a bhfuil seans éigin ann go mairfidh sí go fadtéarmach. Seachas sin, d’fhéadfadh iarrachtaí eile chun an teanga a chothú in áit eile, m.sh. i scoileanna nó eaglais, a bheith siombalach nó searmanais den chuid is mó.

Tuilleadh
Coláistí Chorca Dhuibhne

Coláistí Chorca Dhuibne

Is Coláiste Gaeilge i nGaeltacht an Daingin é Coláistí Chorca Dhuibne a chuireann cúrsaí Gaeilge ar fáil don aoisghrúpa 12-18. Tá cúrsaí ar siúl i gCeann Trá, An Fheothanach, Lios Póil, An Mhuiríoch agus Baile an Fheirtéaraigh

Tuilleadh
Músaem Chorca Dhuibhne

Músaem Chorca Dhuibhne

Bailíonn agus cosnaíonn Músaem Chorca Dhuibhne réimse ábhar agus sonraí a bhaineann le hoidhreacht shaibhir nádúrtha agus chultúrtha Leithinis an Daingin, agus déanann sé a dhícheall oideachas, siamsaíocht agus léargas a thabhairt do gach cuairteoir.

Tuilleadh
Sout West Gno Skillnet

South West Gnó Skillnet

Is gréasán oiliúna agus foghlama uathúil é South West Gnó Skillnet a fheabhsaíonn iomaíochas iomlán a bhallchomhlachtaí san Iardheisceart agus sna Gaeltachtaí.

Tuilleadh